Riistakolmioita lasketaan tänä kesänä 23.7. - 7.8.2022 välisenä aikana. Laskenta-aikataulu on todella tiukka suhteessa metsästysaika-asetuksen valmisteluun. On tärkeää, että metsästysajoista päätettäessä on käytettävissä paras mahdollinen tieto metsäkanalintukannoista eri osissa maata. Palautukset suositellaan tehtäväksi riistakolmiot.fi -sivuston kautta, jossa on myös laskennan ajantasainen tulospalvelu.

Suomen riistakeskus ja Luke

 

Louen Erämiehillä suunnitteilla on laskentapäivä ainakin 30.7.2022. Aamuksi klo 07 Risto Hurtig on kutsunut halukkaita kämpälle laskentaa varten. Osallistukaapa.